Ads Top

ACM steunt voorstel voor afbouw salderingsregeling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ondersteunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige salderingsregeling zo snel mogelijk af te bouwen. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over het afbouwen van de salderingsregeling.

De salderingsregeling was ooit een nuttig instrument om investeringen in zonnepanelen door consumenten en andere kleinverbruikers te stimuleren. Maar omdat investeren in zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling snel loont, is deze extra stimuleringsmaatregel niet meer nodig. De salderingsregeling hindert bovendien een efficienter gebruik van het elektriciteitsnetwerk omdat het de ontwikkeling van dynamisch gebruik van het netwerk en thuisbatterijen afremt. Daarnaast dragen huishoudens die geen zonnepanelen hebben nu indirect bij aan de voordelen voor huishoudens met zonnepanelen.

Huishoudens die met zonnepanelen stroom opwekken maar die stroom niet allemaal zelf gebruiken, geven dit terug aan het openbare net. Deze teruglevering mogen zij wegstrepen met de stroom die ze op een ander moment afnemen van het net. Dit wegstrepen heet salderen. Salderen is dus het aantal kWh stroom dat iemand opwekt aftrekken van het aantal kWh stroom dat iemand verbruikt. Voor meer informatie: ACM ConsuWijzer.

De salderingsregeling zorgt voor extra druk op het nu al overbelaste elektriciteitsnetwerk. Op momenten dat de zon fel schijnt is er veel aanbod van stroom van zonnepanelen. Door de salderingsregeling worden huishoudens met zonnepanelen niet gestimuleerd die stroom ook op dat moment te gebruiken of lokaal op te slaan in een thuisbatterij. Dit zorgt voor een grote piekbelasting op netwerken, wat weer leidt tot hogere transporttarieven van netbeheerders. Deze transporttarieven moeten door alle gebruikers van het elektriciteitsnet betaald worden.
Op momenten dat de zon fel schijnt is de marktprijs voor stroom vaak ook lager, omdat het aanbod van goedkope stroom groter is dan de vraag. Door de salderingsregeling mogen huishoudens met zonnepanelen deze goedkope stroom wegstrepen tegen de stroom die ze op andere momenten - wanneer de prijzen vaak hoger zijn - afnemen. Leveranciers maken hierdoor extra kosten die zij mogen doorberekenen in hun tarieven. Huishoudens zonder zonnepanelen betalen door de salderingsregeling daarom bij de huidige elektriciteitsprijzen enkele tientjes per maand extra voor de levering van elektriciteit.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.