Ads Top

TNO: Compensatie remde groei energiearmoede

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600.000 huishoudens (circa 510.000)in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen.

TNO maakte een analyse op basis van CBS-cijfers uit 2020 gecombineerd met de hoge energieprijzen in 2022 plus de getroffen compensatiemaatregelen en de gerealiseerde energiebesparing in dat jaar.

De analyse toont aan dat de financiële compensatie de stijging van energiearmoede sterk heeft geremd. Zonder deze financiële ondersteuning was het aantal energiearme huishoudens ten opzichte van 2020 verdubbeld tot ruim één miljoen huishoudens.

De groep energiearme huishoudens in de energetisch meest slechte woningen is het hardst getroffen door de gestegen energieprijzen: zij waren in 2022 naar schatting gemiddeld 16,3 procent van hun inkomen kwijt aan energiekosten. Dit komt overeen met gemiddeld 248 euro per maand. Voor de ‘harde kern’ van deze groep zou dit bedrag zonder compensatie zijn opgelopen tot gemiddeld 345 euro per maand. Deze groep huishoudens die in 2022 ook na financiële compensatie en energiebesparing nog steeds energiearm is, zou daarmee zonder compensatie naar schatting gemiddeld 25% van het inkomen hebben uitgegeven aan energie.

Ruim twee derde van de energiearme huishoudens woont in een corporatiewoning. Bijna 20% huurt van een particuliere eigenaar en ongeveer 12 procent heeft een koopwoning. Eenpersoonshuishoudens en eenouder gezinnen zijn (sterk) oververtegenwoordigd onder de energiearme huishoudens.

Tussen 2020 en 2022 hebben met name gezinnen verhoudingswijs meer te maken gekregen met energiearmoede. Van de energiearme huishoudens die in een energetisch zeer slechte woning leven, bestond in 2022 naar schatting 33 procent uit gezinnen met kinderen, waar dat in 2020 nog 19 procent was.
 
De hoogste percentages energiearmoede in 2022 zijn te vinden in Noordoost Groningen, Zuid-Limburg, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en omgeving, Almelo en Enschede. Tussen 2020 en 2022 is de sterkste toename te zien in Flevoland (Almere, Lelystad, Dronten), en in de gemeenten Helmond, Rotterdam, Tiel, Doesburg, Assen, Enschede, Gorinchem, Vlaardingen, Westervoort, Amsterdam en Diemen. Daarmee lijkt een trend zichtbaar dat energiearmoede verstedelijkt.

Uit een tweede studie van TNO blijkt dat zorgkosten van huishoudens hoger zijn naarmate de energiekwaliteit van hun huis slechter is. Deze correlatie is vooral sterk in het geval van kinderen onder de 18 die leven in een huis met een zeer lage energiekwaliteit waar de verwarming uit of laag staat. Dit wijst niet alleen op negatieve gevolgen voor de direct betrokken huishoudens, maar ook op aanzienlijke maatschappelijke kosten. Om goed te kunnen duiden wat hier precies speelt is meer onderzoek nodig met meer gedetailleerde zorg- en gezondheidsdata en met andere methoden om eventuele causale relaties en de grootte daarvan te duiden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.