Ads Top

Project voor de vervaning van windturbines windpark van Villers-le-Bouillet en Wanze

Luminus wil op het windpark van Villers-le-Bouillet en Wanze acht windturbines door krachtigere turbines vervangen. Dankzij die vernieuwingsoperatie zal de jaarlijkse productie van het park stijgen van 21.600.000 kWh tot ongeveer 100.000.000 kWh en zal Luminus het equivalent van het jaarlijkse verbruik van 27.030 gezinnen kunnen dekken met groene en lokaal geproduceerde elektriciteit, tegenover 5.840 gezinnen vandaag.

Het windmolenpark waarop het project betrekking heeft, telt sinds 2005 zes windturbines van 1,5 MW op het grondgebied van Villers-le-Bouillet en sinds 2007 twee windturbines van 1,5 MW op het grondgebied van Wanze. Het is de bedoeling die acht oude turbines te vervangen door nieuwere modellen. ​

Een dergelijke vernieuwingsoperatie van een bestaand park wordt Repowering genoemd. Hierbij worden de bestaande windturbines in hetzelfde park vervangen door krachtigere en performantere turbines die meer hernieuwbare energie kunnen produceren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.