Ads Top

Utrecht gunt collectieve warmte- en koudesysteem voor Beursgebied aan Eneco

De gemeente Utrecht heeft de aanbesteding voor het zeer duurzame Warmtesysteem in Beursgebied aan Eneco gegund. Hiermee krijgt Eneco het exclusieve recht om een duurzaam warmtesysteem te ontwerpen, realiseren en exploiteren in het gebied dat grofweg bestaat uit Beurskwartier, het Jaarbeursgebied, Lombokplein en de Kruisvaartkade.

Eneco gebruikt hiervoor koeling en warmte uit lokale hernieuwbare energiebronnen in bodem, lucht en water. Alle nog te realiseren nieuwbouw en zo mogelijk ook bestaande bouw in het Beursgebied wordt op dit systeem aangesloten.

Het Warmtesysteem Beursgebied is een systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van Warmte- en Koude Opslag (WKO) installaties. Hierbij wordt lokaal warmte en koeling in de bodem opgeslagen. Dit wordt weer gecombineerd met warmte- en koeling uit de lucht. Dit alles wordt gebruikt voor de verwarming (inclusief warm tapwater) en koeling van onder andere woningen en kantoren.

De realisatie van dit systeem is ingewikkeld. Het Beursgebied is een complexe omgeving waarin meerdere belangen spelen zoals ruimte voor bomen, infrastructuur en waterberging. Daarnaast is de beschikbare bodemenergie schaars. Onderdeel van de concessie is dan ook dat Eneco de opslagcapaciteit van de bodem zo efficiënt mogelijk benut.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.