Ads Top

Meer ruimte voor zonnepanelen op gemeentelijke monumenten

Zonnepanelen plaatsen op gemeentelijk monumenten op daken aan de achterzijde en platte daken moet zonder vergunning mogelijk worden. Voorwaarde is dat de panelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dat staat in het voorstel voor de nieuwe verordening Erfgoed van de gemeente Utrecht dat het college van B&W aan de gemeenteraad voorlegt. De nieuwe verordening Erfgoed vervangt de Monumentenverordening uit 2010.

Voor het aanbrengen van wijzigingen aan een monument is een omgevingsvergunning nodig. In de nieuwe verordening is het plaatsen van zonnepanelen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg voortaan vergunningsvrij. Het college komt hiermee tegemoet aan het uitgangspunt in het coalitieakkoord om verduurzaming bij beschermde monumenten makkelijker te maken.

Met de nieuwe verordening gelden voortaan dezelfde regels voor gemeentelijke monumenten als voor rijksmonumenten. Zo is er straks voor gemeentelijke monumenten geen vergunning meer nodig voor het uitvoeren van gewone onderhoudswerkzaamheden en het aanbrengen van wijzigingen aan interieur zonder monumentale waarden. Pandeigenaren die twijfelen of een vergunning nodig is, kunnen contact opnemen met de gemeente. Net als voor rijksmonumenten geldt straks een instandhoudingsplicht voor gemeentelijk beschermde monumenten. Dit geeft de mogelijkheid om handhavend op te treden als sprake is van verwaarlozing van een monument.

In de nieuwe verordening is de procedure om monumenten aan te wijzen verduidelijkt. Belanghebbenden kunnen voortaan een pand bij het college van B&W voordragen als gemeentelijk beschermd monument. Het college beslist vervolgens of ze een aanwijzingsprocedure start. Een belanghebbende moet zelf het benodigde cultuurhistorische onderzoek laten uitvoeren om aan te tonen dat een pand ook echt cultuurhistorische waarde heeft.

Op de website van de gemeente Utrecht wordt bekend gemaakt wanneer de nieuwe verordening Erfgoed ingaat. Tot die tijd geldt de huidige Monumentenverordening 2010.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.