Ads Top

'Zonder energieopslag geen energietransitie'

Energie en klimaatminister Rob Jetten nam 25 januari het Nationaal Actieplan Energieopslag aan uit handen van Energy Storage NL (ESNL). De brancheorganisatie is partner van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Met het actieplan agendeert ESNL de noodzaak om de energietransitie te versnellen door de inzet van energieopslag- en conversie. Het Actieplan bevat diverse voorstellen om barrières weg te nemen voor alle vormen van opslag.

Het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023 bevat concrete punten waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen. Het schetst een beeld van het duurzame energiesysteem van de toekomst, waarbij opslag van duurzame energie in bijvoorbeeld elektriciteit, moleculen of warmte de benodigde flexibiliteit biedt om uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer te hoeven gebruiken. De voorstellen gaan in op diverse uitdagingen, waaronder het gebrek aan een juridische status voor energieopslag, het uitblijven van snelle vergunningsprocedures en de noodzaak van actuele data over de stand van zaken van het elektriciteitsnet.

De hoge energieprijzen, het groeiend aandeel duurzame opwek en de toenemende netcongestieproblematiek heeft de noodzaak naar energieopslag in Nederland in korte tijd snel duidelijk gemaakt. Opslag speelt een belangrijke rol om het weersafhankelijke aanbod en de vraag naar duurzame energie te balanceren. Batterijen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet, thermische opslag kan huizen van warmte voorzien en duurzame moleculen kunnen in grote volumes worden opgeslagen om seizoenen te overbruggen.

Op dit moment zijn er nog veel barrières die de businesscase voor opslag verhinderen. Dat zorgt ervoor dat Nederland op achterstand staat ten opzichte van andere Europese landen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.