Ads Top

RES Regio Groningen wil 5,7 TWh bijdragen aan doel Klimaatakkoord

Groningen levert een bijdrage van minimaal 5,7 TWh aan duurzame energieopwekking via zon en wind op land. Dat staat in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0, die op 8 april werd gepresenteerd.

Tot en met 30 juni wordt het stuk in de diverse gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen voorgelegd worden ter vaststelling. Op 1 juli wordt het document aan de landelijke RES-organisatie aangeboden.

Groningen is een van de dertig RES-regio’s in Nederland die invulling geven aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Doel is dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. De regio’s staan voor de opgave in 2030 om jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit wind- en zonne-energie op land.

De RES-regio Groningen heeft een handboek opgesteld, waarin participatiemethodes voor lokaaleigendom bij zonne-en windparken worden beschreven. Hierin staan onder meer een aantal vormen van participatie. Het helpt de gebruiker om een methode te kiezen die het beste bij het project en de plek past. De RES-regio Groningen is de eerste regio in Nederland met een dergelijk handboek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.