Ads Top

Onderzoekers koppelen kunstmatige intelligentie aan regelgeving om energietransitie te versnellen

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat samen met drie andere universiteiten, TNO en negen industriële partners oplossingen ontwikkelen voor het grillige aanbod uit duurzame bronnen.

De onderzoekers zoeken de oplossing niet alleen in technologie (zoals kunstmatige intelligentie), maar kijken ook naar wet- en regelgeving.

Het programma, dat wordt gesubsidieerd door een NWO-Perspectiefbeurs, moet leiden tot nieuwe manieren waarop lokale energiesystemen zichzelf kunnen managen.

Het onderzoek richt zich op de zogenaamde randen van het energiesysteem: de distributienetwerken en de energieproducerende en -consumerende apparaten die daarop zijn aangesloten. Elektriciteit als energiedrager speelt hierin een belangrijke rol. De vraag naar stroom neemt almaar toe, onder andere door de groei in warmtepompen en in elektrische auto’s en bussen. Tegelijk wordt het aanbod grilliger door een groeiend aanbod aan duurzame elektriciteit van wind en zon.

Netwerkbeheerders en marktpartijen zoeken naar mogelijkheden om overbelasting van het netwerk te voorkomen en om vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Kunstmatige intelligentie kan daarbij een belangrijke rol spelen, zolang de mechanismen om data én energie uit te wisselen maar transparant en eerlijk zijn voor alle betrokkenen.

Het programma kent drie hoofdthema’s. In het eerste thema bekijken de onderzoekers hoe lokaal beschikbare data uitgewisseld en ingezet kan worden voor het monitoren van het elektriciteitsnetwerk. Ze ontwikkelen daarvoor nieuwe gedistribueerde AI-technieken die lokaal de staat van het netwerk (stromen, spanningen) in kaart brengen en voorspellen.

In het tweede thema onderzoeken ze hoe de lokale vraag en aanbod van elektriciteit via geautomatiseerde besluitvorming en zelfmanagement kan worden afgestemd op de beschikbare netwerkcapaciteit en de beschikbaarheid van (groene) stroom uit hogere delen van het netwerk.

In het derde thema staan de technische en juridische aspecten van data delen centraal. Aan de ene kant gaat dit over regelgeving en overeenkomsten tussen partijen over zaken als data-eigenaarschap, dataprivacy en bescherming van bedrijfsgeheimen. Aan de andere kant draait dit om technische oplossingen om geautomatiseerd data te delen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.