Ads Top

Zutphen dient opnieuw subsidieaanvraag in voor warmtenet Helbergen

De gemeente Zutphen heeft onlangs een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland om de buurt Helbergen aardgasvrij te maken via het project warmtenet TEO Helbergen. Met behulp van deze subsidie wil de gemeente Zutphen, samen met Woonbedrijf ieder1 en een aantal andere partners, ruim 700 woningen in de buurt Helbergen aansluiten op een warmtenet.

De gemeente hoorde eind vorig jaar dat zij geen rijksbijdrage zou ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het aardgasvrij maken van de buurt Helbergen. De Provincie Gelderland biedt een aantal kansrijke projecten, die bij de landelijke aanvraag zijn afgevallen, nu alsnog de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de subsidie de Gelderse Proeftuin.

Twee belangrijke onderdelen van de nieuwe aanvraag waren het aanscherpen van de financiële opbouw van het project (een nauwkeurigere businesscase) en het ondertekenen van een intentieovereenkomst op vrijdag 30 april 2021. Met de intentieovereenkomst onderschrijven de partners gemeente Zutphen, Stichting Woonbedrijf ieder1, Coöperatieve vereniging ZutphenEnergie, energie-infra-specialist Firan, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Liander en transitiepartner Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat), de inspanningsverplichtingen gericht op het project TEO warmtenet Helbergen. Want het wordt steeds duidelijker dat er niet één partij is die dit alleen kan realiseren. De warmtetransitie kunnen we alleen samen vormgeven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.