Ads Top

Voorstel om in 2030 kwart Drentse energie op te wekken door zonne- en windenergie


In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh).

Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen in de regio Drenthe de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0.

De RES 1.0 regio Drenthe is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0. Al voor het Klimaatakkoord formuleerden de Drentse overheden ambities om de CO2-uitstoot terug te dringen en in 2050 energieneutraal te zijn en geen aardgas meer te gebruiken. Alle gemeenten van de RES-regio Drenthe onderzochten wat hun potentie is voor de opwek van elektriciteit door grootschalige zonne- en windenergie. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke Drentse ambitie van 3,45 TWh.

De gemeenten toetsen de plannen voor energieprojecten aan de gemeentelijke regels voor het inpassen van zonne- en windenergie in het landschap. Deze plannen moeten ook voldoen aan de provinciale omgevingsverordening. Een andere afspraak is dat wordt gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik, zoals zonnepanelen op grote daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen, parkeerplaatsen of zandwinplassen en langs wegen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.