Ads Top

Stroometiketten 2020: Certificaten shoppen naar gelang van de wens van gebruiker

Energieleveranciers zijn bij wet verplicht te vermelden wat voor stroom zij leveren. Dit doen ze met hun stroometiket, dat zij voor 1 mei op hun website moeten publiceren. Vanaf 1 januari 2020 moeten leveranciers niet alleen informatie geven over de oorsprong van de groene stroom (met garanties van oorsprong, GvO’s), maar ook van de grijze elektriciteit zoals kolen, gas, kernenergie (met certificaten van oorsprong, CvO’s). Dit wordt ook wel full disclosure genoemd. Deze wet is ingevoerd om de transparantie te bevorderen.

Maar wat milieu-organisatie WISE al vermoedde, blijkt nu in de praktijk: dit leidt vooral tot meer handel in certificaten uit het buitenland en selectief shoppen voor de eindgebruiker.

Voor de levering kopen leveranciers certificaten in, die bewijzen dat er ergens in Europa een even grote hoeveelheid van dat soort stroom is opgewekt. Een certificaat staat gelijk aan 1 MWh stroom. De wet full disclosure is echter in bijna geen enkel ander Europees land van kracht. In de praktijk betekent dit dat gas- en kerncentrales uit het buitenland die certificaten 'voor een prikkie' naar Nederland kunnen exporteren. In die landen zijn ze namelijk niets waard. WISE ziet dat er liever buitenlandse gas- en kerncertificaten worden ingekocht dan Nederlandse kolencertificaten. Die vallen vanwege de hoge CO2-uitstoot nu uit de gratie.

Als je de stroometiketten voor de consumentenmarkt en de zakelijke markt vergelijkt valt er één ding gelijk op: vrijwel alle fossiele stroom gaat naar de grootzakelijke klanten. ENGIE levert zakelijk 65 procent fossiel, aan consumenten 100 procent duurzaam. Eneco zakelijk levert 45 procent fossiel, de consumenten krijgen 100% hernieuwbaar geleverd.

De zakelijke klanten van Vattenfall moeten nog op duidelijkheid wachten, Vattenfall heeft namelijk verzuimd het stroometiket te publiceren.

De enige twee leveranciers die nog fossiele stroom leveren aan consumenten zijn Naked Energie (91% gas) en Vattenfall (41,2% gas). Zoals WISE al eerder opmerkte, blijft de zakelijke markt achter met verduurzamen. Dit terwijl deze markt veel groter is dan de consumentenmarkt.

Nog steeds doet een groot deel van de stroomleveranciers in Nederland zich groener voor dan ze zijn, stelt WISE. Zo slim en goedkoop mogelijk certificaten inkopen heeft helaas weinig te maken met de ambitie om daadwerkelijk te vergroenen. WISE roept daarom de politiek op om transparantie over de inkoop ook te verplichten.

Foto Anefo

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.