Ads Top

Flevoland doet energiebod voor de toekomst

Flevoland gaat 5,81 terawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken van de in 2030 benodigde 35 TWh. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Regionale Energie Strategie Flevoland 1.0 (RES 1.0 Flevoland) die verstuurd is aan de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap.

In de RES laat Flevoland zien wat er in de regio wordt gedaan om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen.

Flevoland gaat dus al een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Nederland. Maar het kan zijn dat er nog meer van Flevoland gevraagd gaat worden. Daarom staat in de RES 1.0 ook dat onderzocht gaat worden of en zo ja, welke mogelijkheden er nog meer zijn voor grootschalige opwek door wind en zon.
Flevoland wil dit alleen doen als de regio er ook op vooruit gaat. Daarom staan in de RES 1.0 Flevoland een aantal randvoorwaarden: de inwoners van Flevoland moeten goed betrokken worden bij het RES-proces, er moet voldoende ruimte zijn op het energienet en Flevoland wil dat het voor de inwoners betaalbaar is om mee te doen aan de transitie. Uitgangspunt is en blijft dat de transitie voor de Flevolander woonlastenneutraal verloopt.

De RES is op 19 april 2021 voor het eerst besproken met Provinciale staten en de Flevolandse gemeenteraden in een webinar. De komende weken zullen Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het waterschap de RES behandelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.