Ads Top

Energietransitie Gouda: meer onderzoek nodig

 Er is meer onderzoek nodig voordat we kunnen beslissen welke buurt in Gouda als eerste aardgasvrij wordt. Dat is de voorlopige conclusie van Stedin, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Duurzaamheidsplatform Gouda, Gemeente Gouda en een afvaardiging van actieve bewoners uit de verkenningsbuurten vanuit Energiecoöperatie Gouda. 

Het vervolgonderzoek zal waarschijnlijk allereerst in Plaswijck en Middenwillens West plaatsvinden met een ‘cluster van grote panden’.

Gemeente Gouda onderzocht het afgelopen half jaar de aardgasvrije mogelijkheden in verkenningsbuurten Plaswijck, Slagenbuurt, Oud Achterwillens, Sport- en Molenbuurt, Kort Haarlem en Kadebuurt. Deze verkenningen voerde de gemeente samen met de bovengenoemde partijen uit. Gezamenlijk vormen zij de regiegroep. Het doel van het onderzoek was om een buurt aan te wijzen die het meest geschikt leek om al vóór 2030 aardgasvrij te worden. Deze buurt zou van ‘verkenningsbuurt’ worden omgedoopt tot ‘startbuurt’. Er zal nu nog geen startbuurt aangewezen worden.

Tijdens bijeenkomsten en vragenlijsten kwamen gemengde reacties naar voren. Naast een groep bewoners die vol enthousiasme het voortouw wilde nemen, klonk de stem van een groep met grote zorgen. Ook was er een grote groep bewoners met twijfels, omdat er in deze fase nog onduidelijkheden bestaan over de mogelijke alternatieven voor aardgas en de kosten. Met deze voorlopige conclusie wordt hieraan gehoor gegeven. Pas na verder onderzoek met hulp van de gemeente kunnen buurtbewoners overstappen op een schoon, betaalbaar en robuust alternatief voor aardgas.

Omdat dit onderzoek met de grootste zorg moet gebeuren, lijkt het verstandiger om niet in 4, maar in 2 buurten verder te verkennen. Zo kan per buurt meer aandacht worden besteed aan het proces. Vanaf 2022 gaan de partijen de verkenning hervatten. Dat gebeurt in Plaswijck en Middenwillens West met een ‘cluster grote panden’ (rond het winkelcentrum). Op basis van de informatie die we nu hebben, lijkt een warmtenet met warmte uit de Reeuwijkse Plassen als bron (aquathermie) in een gedeelte van Plaswijck een mogelijke oplossing. In Middenwillens West lijkt een individuele oplossing het meest geschikt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.