Ads Top

Advertentiecampagne 'Ruimte voor Nieuwe Energie: niet makkelijk, wel nodig' van start

De overheidscampagne gericht op het nut en de noodzaak van duurzame energie is van start gegaan. Met de boodschap Ruimte voor nieuwe energie: niet makkelijk, wel nodig wordt in kranten- en onlineadvertenties aandacht gevraagd voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en), waarin zoekgebieden voor duurzame energieopwekking met zonne- en windenergie worden vastgelegd. De Regionale Energiestrategieën moeten uiterlijk op 1 juli worden vastgesteld.

Nederland gaat over op duurzame energie. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord en noodzakelijk om de CO2-uitstoot te beperken en verdergaande verandering van het klimaat te voorkomen. Om te zorgen dat onze energie de komende decennia op een verantwoorde en schone manier wordt opgewekt, moet in 2030 70 procent van de geschatte binnenlandse elektriciteitsvraag (84 TWh) worden opgewekt uit duurzame bronnen.

Om dit doel te bereiken zet het kabinet voornamelijk in op de bouw van grootschalige windparken op de Noordzee. In 2030 produceren de windparken op zee 60 procent van alle duurzaam opgewekte elektriciteit in Nederland (49 TWh) en ruim vier keer zoveel als nu het geval is. Provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk hebben er in 2019 gezamenlijk voor gekozen om de resterende opgave (35 TWh) op land in te vullen door Nederland op te delen in 30 energieregio’s en iedere regio zijn eigen Regionale Energiestrategie (RES) te laten maken.

De advertentiecampagne loopt van mei – juli 2021 en sluit aan bij de overheidscampagne ‘Iedereen Doet WAT’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.