Ads Top

‘Aanpassing beleid nodig voor financiering energietransitie’


In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Financiering Energietransitie’ constateren de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Financiën dat er een aanpassing van het beleid nodig is om de ombouw van het energiesysteem te kunnen bekostigen.

Netbeheer Nederland is positief over een aantal mogelijkheden die het rapport noemt, en ziet concretisering hiervan graag terug in het komende regeerakkoord.

In het IBO-rapport stellen de ministeries voor om ook het Rijk een rol te geven bij het financieren van de enorme investeringen in de regionale elektriciteitsnetten. De algemene middelen zouden ingezet kunnen worden voor financiering van de elektriciteitsinfrastructuur onder de Noordzee (‘Net op zee’). Om de betaalbaarheid van de nettarieven te borgen worden de inkomsten van de elektriciteitsinfrastructuur onder zee bijvoorbeeld bekostigd via algemene middelen.  Dit zou ook een oplossingsrichting kunnen zijn voor de verwijdering van de delen van het gasnet die straks niet meer te gebruiken zijn.

Netbeheer Nederland ziet hierin goede kansen om op verantwoorde wijze te kunnen investeren in een klimaatneutraal energiesysteem richting 2050, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord. Recent bleek uit onderzoek van PwC in opdracht van de vier grote  elektriciteitsnetbeheerders dat de huidige financieringsregels problemen opleveren voor de investeringen die nodig zijn voor de tijdige aanleg van het toekomstig energiesysteem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.