Ads Top

Noordelijke overheden en bedrijven maken werk van groene waterstof

Overheden en bedrijven in Noord-Nederland willen de komende twaalf jaar 2,8 miljard euro investeren in de grootschalige toepassing van duurzaam opgewekte waterstof. Dat staat in de 'Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland' die donderdagavond in het provinciehuis werd gepresenteerd.

Emissievrije (groene) waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de industrie, als schoon alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarnaast kan waterstof worden toegepast als 'energiedrager', bijvoorbeeld bij vervoer, zoals nu gebeurt met de twee waterstofbussen die in Groningen rijden, of als 'batterij' om schommelingen in het aanbod van duurzame energie uit wind en zon op te vangen.

Om ervoor te zorgen dat emissievrije waterstof straks in grote mate beschikbaar is, en daadwerkelijk kan concurreren met fossiele brandstoffen, is er de komende jaren schaalvergroting nodig. Met de investeringsagenda willen de noordelijke overheden en bedrijven tot die schaalvergroting komen. Ze verwachten in 2030 emissievrije waterstof grootschalig en rendabel te kunnen produceren, gebruiken en transporteren. 

Noord-Nederland heeft volop mogelijkheden om zich tot een groene waterstofecomie te ontwikkelen, schrijven de negentien partijen in het plan. Er is veel kennis aanwezig en met de wind- en zonneparken kan de regio de duurzame energie leveren die nodig is voor de grootschalige productie van groene waterstof.  Daarnaast zijn er grote potentiële industriële afnemers in het Noorden; in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen.

Door te investeren in emissievrije waterstof versterkt het Noorden niet alleen de regionale economie en zijn positie als energieregio in Europa, maar draagt het ook bij aan de nationale klimaatdoelen en kenniseconomie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.