Ads Top

Uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden aardwarmte MRA

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) start een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Uit het onderzoek moet blijken op welke locaties warmte uit de grond gehaald kan worden voor het verwarmen van woningen, gebouwen en kassen.

Aardwarmte (geothermie) wordt gezien als een veelbelovende bron van duurzame warmte en kan een alternatief zijn voor het gebruik van aardgas. In Nederland zijn grote delen van de ondergrond in kaart gebracht waardoor duidelijk is waar winning van aardwarmte mogelijk is.

Er zijn ook veel locaties waar nog weinig bekend is over de ondergrond. Deze ‘witte vlekken’ worden onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). Dit onderzoek bestaat uit een seismisch onderzoek en waarschijnlijk meerdere proefboringen. De bescherming van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening wordt hierbij in acht genomen.

Ook de MRA regio is een ‘witte vlek’ waardoor de aardwarmteprojecten in de MRA nauwelijks van de grond komen. Er zijn al wel projecten in ontwikkeling de gemeenten Haarlem, en Almere/Diemen en bij de Greenport Aalsmeer.De provincies Noord-Holland en Flevoland, ministerie van Economische Zaken en Klimaat Energiebeheer Nederland (EBN) willen de kansen vergroten voor nog meer projecten en hebben nu afspraken gemaakt over een aanvulling op het SCAN- onderzoek.

De MRA wil dat ook de potentiële projectlocaties meegenomen worden zodat nog sneller gestart kan worden met het winnen van aardwarmte. Het onderzoek start binnenkort langs een proeflijn die loopt van de gemeente Utrecht tot in Flevoland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.