Ads Top

AFM legt boete op aan Bertholet en Jellema voor aanbieden obligaties Zonneperceel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 twee bestuurlijke boetes van elk 75.000 euro opgelegd aan J.C.N. Bertholet en S. Jellema. De boetes zijn opgelegd omdat verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel obligaties aan het publiek hebben aangeboden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus.

Het aanbieden van effecten zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus is verboden. Beleggen in effecten, zoals aandelen en obligaties, brengt risico’s met zich. Met een prospectus krijgt een belegger inzicht in de risico’s van de effecten en de uitgevende instelling en kan hij zijn beleggingsbeslissing baseren op alle informatie die hij daarvoor nodig heeft.

In 2016 zijn onder de naam Zonneperceel verschillende ondernemingen opgericht die gronden aankochten in Nederland waarop zonneparken (weilanden met zonnepanelen) worden gerealiseerd. Onder de naam Zonneperceel werden door de verschillende ondernemingen obligaties aangeboden van 1.000 of 2.500 euro per stuk. Voor de uitgifte van obligaties is een door de AFM goedgekeurd prospectus vereist, behalve als de totale waarde van de aangeboden effecten onder een vrijstellingsgrens blijft (destijds 2,5 miljoen, inmiddels 5 miljoen over een periode van 12 maanden).

Per onderneming kwam de waarde niet boven deze vrijstellingsgrens uit, maar omdat de verschillende Zonneperceel-ondernemingen in een groep met elkaar zijn verbonden, moeten de aanbiedingen bij elkaar worden opgeteld. De totale waarde van de aanbieding komt daarmee op bijna 13 miljoen euro./ Daarom gold de verplichting om een goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen, wat verschillende Zonneperceel-ondernemingen hebben nagelaten. Door het ontbreken van een prospectus hebben beleggers hun beslissing om obligaties te kopen niet kunnen baseren op alle informatie die zij daarvoor nodig hadden en waar zij recht op hadden. Dat is een ernstige overtreding.

De AFM heeft besloten om Jellema en Bertholet, gelet op hun positie als bestuurder en vertegenwoordiger van de ondernemingen, als feitelijk leidinggevers aan deze overtreding te beboeten.

De AFM vindt in dit geval boetes van 75.000 euro passend. Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van 2 miljoen. De ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven in dit geval geen aanleiding voor een verhoging of een verlaging van dit basisbedrag. Wel zijn de boetes op grond van de evenredigheid en draagkracht verlaagd tot 75.000 euro.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.