Ads Top

Nederlands-Duitse energiesamenwerking noodzakelijk voor klimaatdoelen

Een nieuw rapport van The Hague Centre for Strategic Studies stelt meer samenwerking voor op het gebied van energieonderzoek tussen Nederland en Duitsland om de energietransitie snel en kosteneffectief uit te kunnen voeren.

Nederland en Duitsland delen ambitieuze klimaatdoelen en hebben een gemeenschappelijk belang bij een versnelde en ‘goedkopere’ opschaling van de energietransitie. Gedeelde strategische belangen voor zowel Duitsland als Nederland op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn onder andere warmte, waterstof, e-mobiliteit en opslag.

Het rapport pleit voor een Nederlandse equivalent van de Duitse langetermijnvisie en strategisch coherente beleidsbenadering op het gebied van energieonderzoek. Een aanpak die niet onderhevig is aan politieke wisselingen van de wacht.

Om de samenwerking tussen beide landen te versterken beveelt het rapport het oprichten van een permanent Nederlands-Duits "energie-prioriteitenprogramma" aan.

Dit bilaterale prioriteitenprogramma zou in eerste instantie met EU-geld gefinancierde en grensoverschrijdende energieprojecten op bilateraal niveau voort kunnen zetten. Dit aan de hand van middelen uit nationale energieprogramma’s en op basis van de beste kennis en kunde in zowel Nederland als Duitsland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.