Ads Top

Een mogelijke No deal Brexit en de gevolgen voor de BritNed-kabel

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk melding gemaakt van zijn voornemen de Europese Unie te verlaten. Dit kan betekenen dat op 29 maart 2019, 24 uur CET, het VK de EU verlaat.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn tot nu toe niet tot een overeenkomst over de uittreding gekomen. Indien er tot de deadline op 29 maart geen overeenkomst over de uittreding in werking treedt én het VK de uittreding niet uitstelt dan gelden er vanaf 30 maart enkel de WTO-regels. Dit heeft gevolgen voor de elektriciteitsverbinding BritNed tussen het VK en Nederland. Vanaf deze datum zijn de EU regels niet meer van toepassing op deze verbinding, is Groot-Brittannië uitgesloten van de day-ahead marktkoppeling en verbindt BritNed Nederland met een derde land. De laatste impliciete day-ahead veiling vindt in dat geval plaats op 29 maart 2019.

Indien de uittreding wel wordt uitgesteld, blijft de huidige situatie vooralsnog gehandhaafd.
Om er voor te zorgen dat er in desituatie van een no deal Brexit elektriciteit tussen Nederland en Verenigd Koninkrijk verhandeld kan worden, biedt BritNed zijn day-ahead capaciteit vanaf 30 maart 2019 expliciet aan de markt aan. In voorbereiding op deze situatie heeft BritNed zijn BritNed Access Rules aangepast en aan de Engelse en Nederlandse toezichthouder, respectievelijk Ofgem en de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Deze gewijzigde Access Rules treden alleen in werking als het VK de EU zonder overeenkomst over de uittreding verlaat en Groot-Brittannië dus niet meer deelneemt aan de day-ahead marktkoppeling. In dat geval zal de ACM deze Acces Rules via een besluit op grond van een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) goedkeuren. Deze AmvB wordt van kracht op 30 maart 2019. De ACM zal dan ook op deze datum zijn goedkeuringsbesluit op de website publiceren. De goedkeuring van de Access Rules is afgestemd met Ofgem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.