Ads Top

Eenvoudiger energie besparen voor Brabants erfgoed

De Provincie Noord Brabant wil met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij een fonds oprichten voor het verduurzamen van Brabants erfgoed. Daarvoor willen zij een investeringsbedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar stellen.

Het verduurzamen van erfgoedcomplexen is vaak complex: er is veel specialistische kennis nodig en financiering is moeilijk te krijgen. Om erfgoed op de lange termijn in stand te houden zijn betaalbare energielasten van groot belang.

BOM Renewable Energy en de provincie willen hiervoor een Energy Service Company (ESCo) oprichten. Dat is een gespecialiseerd bedrijf dat het energiebeheer van een gebouw voor langere periode overneemt door de energiebesparende maatregelen te financieren, realiseren en onderhouden. In een energieprestatiecontact spreken de ESCo en de gebruiker of eigenaar van het pand af welke energieprestaties moeten worden geleverd tegen een maandelijkse vergoeding die niet hoger hoeft te zijn dan de energielasten waren zonder energiebesparende maatregelen. Omdat de eigenaar of gebruiker van het erfgoedcomplex niet zelf hoeft te investeren in de maatregelen, verwachten de provincie en BOM Renewable Energy dat meer erfgoedcomplexen in Brabant energiebesparende maatregelen kunnen nemen.

Al langere tijd bestaan ESCo’s voor kantoorgebouwen, waarbij banken zorgdragen voor financiering. Omdat de bankensector nog terughoudend is op gebied van erfgoed, wil de provincie, op marktconforme wijze, een voorbeeldrol vervullen. De verwachting is dat wanneer een aantal jaren ervaring is opgedaan met het op deze wijze verduurzamen van Brabants erfgoed, interesse ontstaat vanuit de markt om de positie van de provincie over te nemen. Op vergelijkbare wijze verkennen de provincie en BOM Renewable Energy de mogelijkheden voor een ESCo die zich richt op het verduurzamen van sportaccommodaties.

Met het voornemen van Gedeputeerde Staten om een ESCo Brabants voor Brabants erfgoed mede te financieren kan ook de investeringscommissie van BOM Renewable Energy een besluit nemen over financiering. BOM Renewable Energy wordt bij een positief besluit de oprichter en aandeelhouder van de ESCo en stelt € 2,5 miljoen ter beschikking vanuit het Energiefonds Brabant. Tegen de zomer van dit jaar kan de ESCo naar verwachting operationeel zijn. Op dat moment is ook duidelijk hoe en tegen welke voorwaarden eigenaren en gebruikers van erfgoedcomplexen gebruik kunnen maken van de dienstverlening.
Contact

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.