Ads Top

Gasunie presenteert resultaten 2018

In 2018 is door het netwerk van Gasunie 6,3% minder aardgas getransporteerd, van 124 miljard m3 (1.213 TWh) in 2017 naar 116 miljard m3 (1.136 TWh). Deze afname is vooral veroorzaakt door minder transport van hoogcalorisch gas naar het buitenland in de laatste twee maanden van 2018. De betrouwbaarheid was daarbij, met slechts één kortdurende onderbreking, nagenoeg 100%. De inzet van de stikstofinstallaties is sterk toegenomen. Door het mengen met stikstof kan aardgas afkomstig uit andere bronnen geschikt worden gemaakt voor huishoudens en bedrijven om de rol van Groningengas over te nemen.

Het afgelopen jaar is ruim 12 procent meer hoogcalorisch gas omgezet naar Groningenkwaliteit: in totaal 28,9 miljard m3 (2017: 25,8 miljard m3). De hoeveelheid gas die dankzij de gasrotonde uit het buitenland gehaald kan worden, leverde daaraan een belangrijke bijdrage. De aanvoer van hoogcalorische gas uit het buitenland is met 19% gestegen naar 39,3 miljard m3. En de LNG-aanvoer is bijna verdrievoudigd naar 2,5 miljard m3. Gasunie werkt samen met partners om de gasrotonde in Duitsland uit te breiden met een LNG-terminal. Een nieuwe terminal kan een strategische bijdrage leveren aan de diversificatie van de Duitse energievoorziening en daarmee ook voor Nederland en andere West-Europese landen. Aardgas is een 50 procent minder vervuilend alternatief voor (bruin)kolen, die in Duitsland net als kernenergie uitgefaseerd worden. Daardoor vormt aardgas nog vele jaren een onmisbare schakel in de energietransitie.

Over 2018 heeft Gasunie naar eigen zeggen solide resultaten geboekt. De omzet is licht gestegen van 1.241 miljoen euro naar 1.247 miljoen, de gerapporteerde nettowinst is toegenomen met68 miljoen ten opzichte van vorig jaar tot 325 miljoen.

Deze toename van het resultaat is grotendeels het gevolg van een wijziging ten aanzien van het belastingtarief voor vennootschapsbelasting in 2020 en 2021. Exclusief de bijzondere waardeverminderingen in 2017, de vrijwillige vertrekregeling en afkoop van een aantal arbeidsvoorwaarden in 2018 en de aanpassing van het belastingtarief neemt het resultaat na belasting af met € 57 miljoen. Dit lagere resultaat is grotendeels het gevolg van de hogere energiekosten (met name stikstof) voor het gastransport (€ 22 miljoen) en de voorziening voor dubieuze debiteuren (€ 16 miljoen).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.