Ads Top

Methaan veelbelovende route voor opslag energie uit zon en wind


Het opslaan van duurzame energie in moleculen kan twee problemen met elkaar oplossen: ten eerste wordt hiermee CO2 gebruikt als nuttige grondstof, en ten tweede zorgt het voor voldoende opslagcapaciteit voor duurzame energie. Dat laatste is nodig omdat traditionele accu’s of batterijen niet genoeg capaciteit hebben om voor een langere periode voor voldoende flexibiliteit en zekerheid te zorgen bij volledige inzet op zonne- en windenergie. Utrechtse onderzoekers publiceren in Nature Catalysis een Perspective-artikel over de stand van zaken van ‘Power to Methane’.

Eerste auteur Charlotte Vogt: “Naast het begrijpen van de fundamentele natuur- en scheikundige concepten achter katalytische reacties, ben ik vooral geïnteresseerd in hoe het onderzoek dat ik doe de samenleving kan beïnvloeden. Daarom wilde ik aan de slag met dit meer maatschappelijk relevante, maar toch fundamentele onderzoeksproject.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.