Ads Top

Nieuw ontwerp voor aardgasvrij maken van wijken

Een nieuw ontwerp om woningen aardgasvrij te maken met lokaal opgewekte zonnewarmte heeft van de RVO vanuit de Topsector Energie een subsidie van 350.000 euro gekregen. Met het ontwerp wordt flink meer CO₂ bespaard dan andere aardgasvrije oplossingen. TU Delft is penvoerder van het project en ontwikkelt en test samen met onder meer Deltares en Greenvis het zogenoemde ‘DeZONNET’-concept.

Het concept bestaat uit een lage temperatuur warmtenet dat wordt gevoed met warmte van de zon door gebruik van ‘PVT’- panelen (een combinatie van zonnecollectoren en zonnepanelen). Uniek aan het project is dat bestaande componenten worden gecombineerd tot een wijkenergieconcept waarmee lokaal opgewekte energie maximaal wordt benut. De lokaal opgewekte warmte wordt deels direct benut en deels via seizoensopslag, waardoor een minimale externe input van energie nodig is. Dit leidt niet alleen tot een aardgasvrije oplossing maar tevens tot een directe maximale besparing van CO₂.

De lokaal opgewekte warmte wordt met een warmtepomp per huishouden verhoogd in temperatuur om de woning te verwarmen en warmtapwater te maken. Daarnaast wordt elk individueel systeem gekoppeld aan een zeer lage temperatuur warmtenet met een warmte-koude opslag (WKO), voor uitwisseling en seizoensopslag van warmte. Deze combinatie maakt het mogelijk in nieuwe én bestaande woonwijken WKO-systemen toe te passen.

Met het ontwerp wordt met weinig inzet van elektriciteit in de warmtebehoefte  voorzien, zonder andere warmtebronnen. Er wordt onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid en naar de maatschappelijke aspecten, waaronder bewonersparticipatie en innovatieve businessmodellen.

De eerste test voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk vindt plaats in Haarlem. Het project is onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord dat 8 maart 2019 is ondertekend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.