Ads Top

2,9 miljoen voor wijkplannen warmtetransitie

De provincie Noord-Holland stelt een subsidie van 2,9 miljoen euro beschikbaar voor wijkplannen warmtetransitie. Gemeenten kunnen de subsidie vanaf 1 maart 2019 aanvragen.

Alle gemeenten moeten voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. In dit plan staat globaal voor een wijk beschreven welke duurzame warmtebron het meest voordelig is en in welke wijken de warmtevoorziening wordt verduurzaamd. De provincie Noord-Holland wil graag een bijdrage leveren aan het verminderen van de warmtevraag en het gebruik van duurzame warmte bevorderen. Daarom is er nu subsidie beschikbaar waarmee gemeenten een wijkplan verder kunnen uitwerken.

Het wijkplan warmtetransitie bestaat onder andere uit een beschrijving én analyse van de vraag naar warmte van bewoners en gebruikers van gebouwen. Ook het aanbod van warmte komt aan bod. Warmte kan op verschillende manieren geleverd worden. Zo kun je warmte opwekken met een warmtepomp of gebruik maken van industriële restwarmte. Ook moet het plan aandacht besteden aan de participatie van de inwoners en de financiering.

Gemeenten kunnen tussen 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020 een subsidie van maximaal 200.000 euro aanvragen. In totaal is er € 2.980.000 beschikbaar. De Uitvoeringsregeling subsidie warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau is te vinden in het Loket.

De provincie Noord-Holland heeft een aantal regelingen om de woningvoorraad te verduurzamen. Zo steunt de provincie energieloketten via de gemeenten en geeft de provincie ook subsidie aan lokale energiecoöperaties. Verder wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe energieadvies-app en innovatieve financieringsvormen voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen niet zelf kunnen betalen. De provincie steunt ook de woningcorporaties bij het verduurzamen van hun bestaande woningvoorraad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.