Ads Top

Warmteklanten met een warmtepomp hebben ook recht op storingscompensatie

Een warmteleverancier moet zijn klanten een vergoeding betalen als zij vier uur of langer geen warmte hebben gekregen. Dat geldt niet als de onderbreking minimaal drie dagen van te voren is aangekondigd. Bij warmteklanten die een warmtepomp hebben, leefden vragen over de toepassing van de compensatievergoeding. In een bindende gedragslijn geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu duidelijkheid.

Aanleiding voor de gedragslijn is een handhavingsverzoek dat bij de ACM is ingediend. De ACM legt in de gedragslijn uit dat een warmteleverancier ook bij gebruik van een warmtepomp een compensatievergoeding moet betalen. Bij een storing van meer dan vier uur die niet drie dagen voorafgaand aan de onderbreking is aangekondigd, geldt de compensatievergoeding.

De compensatievergoeding voor warmte is vergelijkbaar met die voor elektriciteit en gas. Warmteklanten hoeven niets te doen voor de vergoeding. De warmteleverancier verrekent de vergoeding automatisch binnen zes maanden met de klanten. Daarbij gaat het om 35 euro bij een onderbreking van 4 tot 8 uur, vermeerderd met 20 euro voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.