Ads Top

TU Delft, Shell en overheid investeren 5 miljoen euro in duurzame doorbraak voor chemie

TU Delft, Shell en diverse Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) investeren samen 5 miljoen euro in de ontwikkeling van elektrochemische technologie voor verduurzaming van de petrochemische industrie. Zij werken onder meer aan een doorbraaktechnologie om CO2 en water via duurzame elektriciteit om te zetten in koolwaterstoffen. Dat maakt het Delftse e-Refinery consortium bekend.

Met de investering in het project ‘Towards large-scale electro-conversion systems (TOeLS)’ dragen Shell en de Topsectoren Chemie, HTSM, en Energie (Bio Based Economy and Urban Energy) bij aan de doelstellingen van TU Delft e-Refinery.  Dit Delftse overkoepelende programma werkt aan de doorbraaktechnologie waarmee CO2 en water met behulp van duurzame elektriciteit direct worden omgezet in koolwaterstoffen, zoals etheen. Deze koolwaterstoffen kunnen vervolgens worden ingezet als duurzame grondstoffen, brandstoffen en als opslagmedium voor duurzame elektrische energie.

In het concept klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in 2030 49 procent en in 2050 95 procent lager moet zijn dan in 1990. De industrie moet met 14 miljoen ton een groot deel van deze besparing op zich nemen. De chemie als onderdeel van de industrie is daar één vanen heeft diverse opties om te verduurzamen, zoals via energie-efficiëntie en inzet van biomassa als grondstof.

Daarnaast ontwikkelt e-Refinery een elektrolysetechniek om chemische bouwstenen te produceren, direct uit CO2 en water. Doordat in de toekomst wind- en zonne-energie op grote schaal beschikbaar zijn en CO2 bespaard moet worden, biedt deze technologie veel kansen. Het unieke aan e-Refinery is dat het project de hele ontwikkeling omvat: van een basisontwerp tot over vijf jaar een compleet 100 kW-systeem. De productie van etheen is bovendien later uit te breiden naar andere bouwstenen, zoals methaan, methanol, koolmonoxide en ammoniak.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.