Ads Top

Verduurzaming belangrijkste verkiezingsthema voor huiseigenaren

Verduurzaming van de bestaande woningen is voor huiseigenaren het belangrijkste thema bij de provinciale statenverkiezing, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Op de vraag ‘Wat is voor u het belangrijkste thema voor de leefomgeving in uw provincie’ kiest 28 procent van de huiseigenaren voor ‘verduurzamingsopgave van bestaande woningen’. Van de bestuurders zet slechts 12 procent dit thema bovenaan. Bij zowel bestuurders als huiseigenaren staat 'invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen' op plaats twee. Het woningaanbod is voor een kwart van de bestuurders het derde grote thema, terwijl nog geen 10% van de huiseigenaren dit erg belangrijk vindt.

Bestuurders en huiseigenaren verschillen nauwelijks van mening over de energietransitie. Beiden zijn voorstander van subsidies voor het verduurzamen van woningen en beiden vinden daarbij het draagvlak onder burgers belangrijk.

Van beide groepen vindt driekwart dat provincies het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moeten stimuleren en ruim tweede derde dat mensen met een laag inkomen relatief meer subsidie of andere hulp moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning.

Een meerderheid van zowel bestuurders als huiseigenaren vindt niet dat gemeenten gedwongen moeten worden om (meer) windmolens te plaatsen.

Onder zowel huiseigenaren als bestuurders is 80 procent het eens met de noodzaak om meer woningen te bouwen. En dan niet alleen voor de veelgenoemde starters, ook voor senioren. Maar er mag alleen gebouwd worden als er geen groen verdwijnt, vindt 60 procent van de huiseigenaren en 50 procent van de bestuurders. Beiden vinden dat de provincie geld ter beschikking moet stellen waarmee goedkope woningen kunnen worden gebouwd. Tot slot hebben meer politieke bestuurders (77 procent) dan huiseigenaren (58 procent) aangegeven dat ze voorstander zijn om gemeenten meer zeggenschap te geven over waar gebouwd kan worden.

Bestuurders en huiseigenaren vinden het belangrijk dat bewoners invloed hebben bij grote ruimtelijke veranderingen. Bijna de helft van de huiseigenaren is voorstander van een referendum bij belangrijke beslissingen die invloed hebben op hun leefomgeving. Onder bestuurders is daar beduidend minder steun voor: maar iets meer dan een kwart is enthousiast over dergelijke volksraadplegingen. Tot slot is bijna driekwart van de huiseigenaren van mening dat zij te laat worden betrokken bij grootschalige veranderingen. Opvallend is dat bijna 60 procent van de bestuurders het daar mee eens is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.