Ads Top

Enexis Groep steunt campagne MVO Nederland voor een ambitieus klimaatakkoord

Enexis Groep vindt het belangrijk dat er een Klimaatakkoord komt en heeft daarom ook een bijdrage geleverd aan het opstellen van het concept-Klimaatakkoord. Het hebben van een ambitieus Klimaatakkoord betekent namelijk dat we snel met een hoge ambitie kunnen starten vanuit een gezamenlijk vertrekpunt. Ook al hebben we nog ruim 30 jaar de tijd om de uiteindelijke doelstelling te behalen, het is belangrijk om nu te starten, stelt de netbeheerder.

Gemeenten zijn aan zet zijn om het draagvlak voor de lokale energievoorziening uit te bouwen. Laten we beginnen met mensen te verleiden nu stappen te zetten zoals het isoleren van de woning en bijvoorbeeld het vervangen van de cv-ketel door een hybride warmtepomp, schrijft Enexis. Bied consumenten een concreet handelingsperspectief wat ze nu al kunnen doen en grijp natuurlijke momenten als een verhuizing of verbouwing aan om duurzame maatregelen te treffen. Belangrijk is dat er binnen een paar jaar in de gebouwde omgeving serieuze stappen gezet zijn naar een duurzamere omgeving en substantieel minder CO2-uitstoot.

oor Enexis Groep betekent een betaalbaar Klimaatakkoord dat de kosten op een rechtvaardige en effectieve manier verdeeld worden over consumenten en bedrijven. Hierbij valt te denken aan het verhogen van de belasting op aardgas of een bepaalde vorm van CO2-beprijzing, maar bijvoorbeeld ook subsidies om particulieren te verleiden over te gaan tot duurzame maatregelen. Om de energievoorziening betaalbaar te houden moeten onnodige investeringen en afschrijvingen in de energienetten voorkomen worden. De bestaande infrastructuur speelt een sleutelrol in de transitie en is relatief eenvoudig geschikt te maken voor warmte en ‘groene elektronen en moleculen’, zoals duurzame elektriciteit en groen (waterstof)gas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.