Ads Top

VEH: vertrouwen in aanvullende plannen Energieakkoord ontbreekt

De twee plannen die de overheid vanuit het Energieakkoord ontwikkelt voor meer energiebesparing bij woningen lijken niet kansrijk. Dit blijkt uit ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis. Slechts 13 respectievelijk 17 procent van de respondenten vindt deze plannen in de huidige opzet goed of zeer goed, ondanks dat het overgrote deel vindt dat de woningvoorraad in Nederland energiezuiniger moet worden gemaakt. Gebrek aan vertrouwen in energieleveranciers en commerciële partijen lijkt aan deze slechte scores ten grondslag te liggen. Vereniging Eigen Huis heeft minister Kamp deze verontrustende onderzoeksresultaten meegedeeld en wil dat de minister ze meeneemt bij de uitwerking van het intensiveringspakket van het Energieakkoord. Om eigenaren die nu niets doen in beweging te laten komen is een krachtige stimulans nodig.

De energiebesparingsdoelen van het Energieakkoord lopen achter op schema. Om alsnog de doelen te halen, worden momenteel aanvullende plannen ontwikkeld. Vereniging Eigen Huis heeft deze plannen aan ruim 1100 leden voorgelegd. Het eerste plan betreft een energiebesparingsverplichting voor energieleveranciers, waarbij leveranciers worden verplicht een bepaalde hoeveelheid energiebesparing bij hun klanten te realiseren. Slechts 13 % van de ondervraagde leden vindt dit een goed of zeer goed plan en 64 % beoordeelt het als slecht of zeer slecht. In het tweede plan kunnen marktpartijen zich inschrijven voor een subsidie om aantrekkelijke energiebesparingspakketten aan huiseigenaren te kunnen aanbieden. Dit plan wordt iets minder negatief beoordeeld: 17 procent vindt het een (zeer)goed plan, en 51 procent (zeer)slecht.

Een belangrijke factor voor de lage beoordeling van de twee plannen is gebrek aan vertrouwen. Claudia Umlauf, belangenbehartiger Energie: "Consumenten zijn bang dat grote partijen vooral aan zich zelf denken en de consument aanpraten wat hen zelf uitkomt." Energiebedrijven en commerciële partijen scoren laag op vertrouwen. 55% heeft geen vertrouwen in energieleveranciers en 46% wantrouwt landelijke aannemers of installateurs. Netbeheerders scoren hier tussenin. Umlauf: "We roepen de minister op om te kijken hoe hij het vertrouwen in de voorgenomen plannen kan vergroten."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.