Ads Top

Hulp bij ontwikkeling grootschalige collectieve zonneparken

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe stelt € 100.000,- beschikbaar voor nieuwe zonne-coöperaties. Zonne-coöperaties kunnen met dat geld voor maximaal € 5.000,- per initiatief kennis inhuren en noodzakelijke opstartkosten betalen. Coördinatie en begeleiding van deze initiatieven vindt plaats via de nieuw op te richten Werkplaats Zon. Initiatiefnemers kunnen via de coördinator van de werkplaats, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de ondersteuning aanvragen.

Dit jaar is de landelijke Regeling “Verlaagd Tarief’ aangepast, waardoor het financieel aantrekkelijker is geworden om grootschalige zonneparken te ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat er onvoldoende kennis is om hiervoor een goede business-case op te stellen. De Werkplaats Zon gaat initiatiefnemers begeleiden en/of helpen met (betaalde) deskundigen. Naast het begeleiden van de business-case door Werkplaats Zon wordt ook een Drentse community-of-practice (COP) opgericht. Deze community is bedoeld om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen om zo de slagingskans te vergroten. Hiervoor stelt het college
€ 12.000,- beschikbaar.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘In Drenthe zijn al veel initiatieven o.a. de zonnelening Drenthe, de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ en de campagne ‘Zon zoekt Drent’. Niet alle woningen en bedrijfspanden zijn geschikt voor zonnepanelen. Door initiatiefnemers te begeleiden bij het opstellen van een business-case voor collectieve zonneparken, kunnen ook deze huishoudens straks profiteren van duurzame energie. Hiermee wordt een goede stap gezet naar een energieneutraal Drenthe’.

De op te richten Werkplaats Zon is een samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie Drenthe, het Drents Energieloket, de Drentse Kei en de Drentse Energie Organisatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.