Ads Top

Zuid-Holland versnelt energietransitie

Gedeputeerde Staten sturen de Energieagenda Zuid-Holland naar Provinciale Staten (PS). Zij vragen PS 5 strategieën voor de transitie naar schone, toekomstbestendige energie vast te stellen om daarmee te bouwen aan de economie van de toekomst vast te stellen.

De afgelopen maanden hebben zo’n 200 betrokkenen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijgedragen aan de Zuid-Hollandse Energieagenda. Dit heeft geleid tot de strategieën en acties die ervoor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot stevig wordt teruggeschroefd, en zo de opwarming van de aarde wordt beperkt.

Gedeputeerde Staten formuleerden daarvoor ambities en acties voor industrie, glastuinbouw, stedelijke omgeving, mobiliteit en infrastructuur en productie van duurzame energie. Deze ambities en acties vormen ook de Zuid-Hollandse input voor de energieagenda van het Rijk.

Onder de naam ‘Energy Innovation Delta’ wil de provincie kennisinstituten, bedrijfsleven en overheden bij elkaar brengen om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de overstap naar schone energie kunnen versnellen en de economie en werkgelegenheid in Zuid-Holland versterken. Door de regio te benoemen als de Energy Innovation Delta wordt Zuid-Holland met zowel fysieke proeftuinen als organisatorische inspanningen een plek waar vernieuwingen de schaalsprong maken naar toepassing. Je moet dan denken aan verbinding van verschillende energiesystemen en ICT in een ‘smart multi commodity grid’.

De provincie werkt samen met de bedrijven en overheden aan warmtenetten om restwarmte uit de industrie en aardwarmte te gebruiken als alternatief voor fossiele energie. Voorwaarde voor de provincie is dat dit een open net wordt waar verschillende aanbieders en afnemers op aangesloten kunnen worden. De provincie reserveert €50 miljoen voor een investeringsbijdrage en €15 miljoen voor het stimuleren van aardwarmte.

Jaarlijks besteedt de provincie ongeveer €400 miljoen aan inkoop van producten en diensten. Bij de inkoop staat CO2-reductie voorop. Ook zet de provincie haar inkoopkracht in om nieuwe maar bewezen technologie sneller marktrijp te krijgen. Bijvoorbeeld bij energieopwekking rond wegen en inkoop van bussen die rijden op waterstof.

Om de overgang naar schone energie te maken is ieders inzet nodig. Ieders inzet is nodig, ook verder gaand dan wettelijk noodzakelijk. De provincie versterkt dan ook lokale initiatieven door het organiseren van een Zuid-Hollands kennisnetwerk en het faciliteren van proeftuinen. Ook ondersteunt de provincie gemeenten, waterschappen en bedrijven graag bij het opstellen van regionale doelen en de uitvoering hiervan. Hierbij kunnen afspraken gemaakt worden over innovatie, inzet van het innovatiefonds, lokaal eigenaarschap, warmtenetten en besparing.

1 opmerking:

  1. En de winkeldeuren staan nog open met koud/heet weer. Is dit dweilen met de kraan open?

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.