Ads Top

Toolkit geeft energietransitie vorm

Netbeheer Nederland heeft een toolkit gelanceerd waarin rekenmodellen voor de energietransitie zijn beschreven. Deze toolkit helpt gemeenten, woningbouwverenigingen en energiecoöperaties in de keuze van gereedschappen om hun energievraagstukken op te lossen.

De toolkit is overzichtelijk samengevat in een ‘landschap’ van transitiemodellen en een keuzehulp die het de gebruiker eenvoudig maakt om te bepalen welke rekenmodellen voor zijn vraagstuk bruikbaar zijn. De toolkit is samengesteld door een werkgroep bestaande uit onderzoeksinstellingen, energieproducenten, netbeheerders, overheidsinstellingen en kennisbureaus op initiatief van Netbeheer Nederland.

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is de toename van energiebesparing en hernieuwbare energie. In het Energieakkoord zijn de doelstellingen voor energiebesparing en hernieuwbare energie vastgesteld. Om deze doelen te kunnen halen en om de gevolgen daarvan te kunnen ondervangen, zijn nieuwe inzichten nodig. Voorzitter van de werkgroep EnergieTransitieRekenModellen (ETRM) van Netbeheer Nederland, Paulus Karremans: “Om die reden is gekeken naar middelen om kennis op dit gebied uit te wisselen. Het belangrijkste doel van de rekenmodellen is om eigenaren van energievraagstukken te helpen om de energietransitie vorm te geven. De deelnemers aan de werkgroep hebben de rekenmodellen in de toolkit op een overzichtelijke en toegankelijke wijze samengevat.”

Dankzij de toolkit kunnen bijvoorbeeld gemeenten sneller en effectiever energievraagstukken oplossen, bijvoorbeeld door van bewezen modellen gebruik te maken. Elk model is kort en bondig beschreven in een leaflet van twee pagina’s. In het landschap van rekenmodellen is in één oogopslag te zien welke modellen relevant zijn voor de eigenaar van een energievraagstuk. Zo wordt onder meer duidelijk wat de geografische scope van het rekenmodel is. Ook wordt duidelijk waarvoor het model is bedoeld, bijvoorbeeld om energieprijzen te simuleren of om de energiebalans te laten zien. Karremans vervolgt: “de toolkit biedt nog geen kwaliteitsgarantie voor de verschillende modellen. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om dit aan een volgende versie van de toolkit toe te voegen.”

Met de publicatie van de toolkit streeft de werkgroep er naar om partijen met een energievraagstuk te koppelen aan organisaties met instrumenten om oplossingen te vinden. Het mes snijdt aan twee kanten: de vraagstellers krijgen een antwoord op hun vraag en organisaties die een rekenmodel beschikbaar hebben, kunnen dit inzetten voor dienstverlening. Op deze manier wordt gezamenlijk een bijdrage geleverd aan de concrete invulling van de energietransitie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.