Ads Top

'Niet-isoleren maatschappelijk onverantwoord'

"Is het maatschappelijk verantwoord elk jaar 31 petajoule te verspillen, dat wil zeggen 500.000 auto's nutteloos te laten rondrijden?" Met deze retorische vraag zwengelt VIB-voorzitter Hans Koole in Isolatie Magazine de discussie aan over de tegelijkertijd ethische en economische aspecten van technische isolatie. Koole houdt het pragmatisch: "Energieakkoord en Klimaatconvenant dwingen tot optimale technische isolatie, waar ook de koopman blij van wordt".

De nieuwste uitgave van Isolatie Magazine - juli 2016 - belicht van verschillende actuele kanten de grote bijdragen die technische isolatie in industrie en utiliteit levert aan energie- en klimaatdoelen.
Zo licht VIB-voorzitter Hans Koole uitgebreid toe waarom de sector pleit voor verplichte optimalisatie van technische isolatie, waarmee economisch rendabel 31 PJ energiebesparing op jaarbasis haalbaar is. De sector haakt daarmee in op het Intensiveringspakket waarmee de Nederlandse overheid dit najaar het Energieakkoord in een hogere versnelling brengt. Hoewel investeringen in technische isolatie gemiddeld in een tot twee jaar zijn terugverdiend, pleit de sector voor financiële stimulansen. Duitsland heeft dit reeds ingevoerd. Per mei 2016 heeft de gehele Duitse industrie toegang verkregen tot verruimde isolatiesubsidies.
In Nederland gaat de VIB de komende tijd technische isolatie intensief naar voren brengen, onder meer begin oktober op de beurzen Industrial Processing (Utrecht) en Vakbeurs Energie ('s-Hertogenbosch). Ook in gesprekken met overheden en andere bij het Energieakkoord betrokken partijen zwengelt VIB de discussie aan over noodzaak tot en opbrengst van technische isolatie.

Vakblad Isolatie Magazine gaat verder in op de recente evaluatie van vijf jaar industriële isolatieoptimalisatie in Europa en de achtergronden daarvan. Een uitgebreide projectreportage bij Tata Steel te IJmuiden illustreert de praktische en economische haalbaarheid. Het staalconcern heeft in twee isolatieprojecten een besparing van 0,45 PJ gerealiseerd, anderhalf procent van het totale Nederlandse potentieel dat met technische isolatie kan worden geoogst. Tweederde is te danken aan grote warmhoudkamers die staalplakken op temperatuur houden, voorafgaand aan verwerking in de warmbandwalserij. Het tweede deel is gerealiseerd door isolatie van de torpedowagons die vloeibaar staal van hoogovens naar staalfabriek transporteren.

Met de uitgave van de 64-pagina's tellende "Staalkaart van de Nederlandse Isolatiesector" rekent VIB in een rijk geschakeerd en aantrekkelijk gepresenteerd boekje af met de relatieve onbekendheid van technische isolatie. Onder meer sectoren, functies, materialen en systemen alsmede maatschappelijke en economische aspecten komen kort en krachtig in beeld. Direct na verschijning - begin juni 2016 - blijkt de Staalkaart gezien de belangstelling en de reacties in een behoefte te voorzien.

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB te Nieuwegein behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). In overeenstemming met de kernactiviteiten schenkt de VIB veel aandacht aan de maatschappelijke aspecten van goede isolatiesystemen. Belangrijke elementen zijn energiebesparing, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, veiligheid en welzijn. Duurzaamheid is een kernwaarde in de beleidsvorming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.