Ads Top

Vloeibaar gas voor een gezondere leefomgeving

Liquefied Natural Gas (LNG) is een relatief schone en stille brandstof voor wegtransport en scheepvaart, dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Provincie Utrecht maakte op 23 juni afspraken met vervoerders, verladers en leveranciers over het gebruik van dit vloeibaar gas Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Door onze centrale ligging rijdt er veel (vracht)verkeer door onze provincie. Hierdoor hebben we te maken met hoge concentraties fijnstof, stikstofdioxide en geluid. Ons belangrijkste doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit voor onze inwoners door onder meer samen te werken en te zoeken naar duurzame brandstoffen.”

Tijdens de bijeenkomst in Fort Jutphaas, georganiseerd door de provincie Utrecht en het LNG-platform, kwamen stedelijke distributie en langeafstandsvervoer aan de orde. Er zijn afspraken gemaakt over een groot aantal concrete acties zoals het organiseren van een congres om ook de kleine vervoerders te laten zien wat de mogelijkheden zijn van LNG. Daarnaast kwamen het verkennen van de mogelijkheden van bio-LNG, het vergroten van de kennis over LNG en de betekenis voor de stadsdistributie bij gemeenten aan de orde. Ook werd gesproken over een korting voor LNG/CNG op de brandstofpas en de lobby over de accijns op LNG.

Er zijn tevens afspraken gemaakt om meer draagvlak te creëren bij concrete vervoerders en verladers en om het LNG-netwerk te verbreden en gebruiksvriendelijker te maken door onder meer acceptatie van tankpassen bij pomphouders. Door onder meer de centrale ligging van de provincie en het Utrecht Science Centre kent Utrecht een sterke economische positie, gekenmerkt als topregio met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en hun werknemers. De provincie heeft hier de rol van verbinder door initiatieven te stimuleren en faciliteren om daardoor een gezonde omgeving te creëren waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.