Ads Top

ACM certificeert TenneT als netbeheerder van het net op zee

ACM certificeert TenneT als netbeheerder van het net op zee. De toezichthouder heeft dit in korte tijd gedaan, zodat de minister van Economische Zaken TenneT nu officieel kan aanwijzen als netbeheerder van het net op zee. Daarna kan TenneT beginnen met de aanleg van dat net.

ACM heeft bepaald dat TenneT voldoet aan de zogenaamde ontvlechtingsvereisten. Dat betekent dat TenneT geen activiteiten voor de productie van energie verricht, maar alleen transporteert. Het net op zee wordt aangelegd om de toekomstige windparken in de Noordzee aan te sluiten op het landelijk hoogspanningsnet.

Eerder heeft ACM regels in ontwerp opgesteld om te bepalen hoe de inkomsten tot stand komen van de netbeheerder van het net op zee. Daarmee geeft de toezichthouder duidelijkheid en zekerheid aan deze beheerder. ACM neemt eind 2016 een besluit over de toegestane inkomsten van deze beheerder. Voor zover de subsidie van de minister van Economische Zaken niet toereikend is, worden deze inkomsten verkregen via de transporttarieven van het landelijk hoogspanningsnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.