Ads Top

Hoger bedrijfsresultaat Alliander

Het resultaat na belastingen van Alliander steeg van 161 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2015 naar 232 miljoen in 2016. Die stijging is met name het gevolg van een boekwinst op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis. Verder gaf Alliander in 2016 voor het eerst een groene obligatielening uit, die is ingezet voor de financiering van duurzame investeringen.

De uitruil van regionale netwerken in Friesland, Noordoostpolder en de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet) vond plaats op 1 januari 2016 en is verwerkt in de cijfers over het eerste halfjaar van 2016. De toevoeging van het nieuw verworven gebied in Friesland en de Noordoostpolder aan de cijfers zorgt ervoor dat de omzet per saldo steeg tot 783 miljoen (2015: 777 miljoen), ondanks lagere gereguleerde tarieven.

Alliander maakt op de verkoop van netbeheerder Endinet een boekwinst van 176 miljoen euro, waarvan voor een bedrag van Euro 115 miljoen aan synergie en waardegroei van de activa is gerealiseerd. Die boekwinst zorgt in de eerste helft van 2016 voor een stijging van het resultaat.

In april 2016 gaf Alliander een groene obligatielening voor een bedrag van 300 miljoen uit. De opbrengst is gebruikt voor de financiering van onder meer de investeringen in slimme netten, met als hoofdcomponenten de slimme meters en het duurzaam gerenoveerde kantoor in Duiven.


De kosten voor precario - de gemeentelijke heffing die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - blijven hoog: in de eerste helft van 2016 bedroegen de kosten 65 miljoen (tegenover 46 miljoen in de eerste helft van 2015). Deze lokale heffingen leiden tot een verhoging van de tarieven voor alle klanten (ongeveer Euro 44 per klant per jaar), terwijl precario door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander ondersteunt daarom het initiatief van Minister Plasterk om precarioheffing te begrenzen en af te bouwen, ook al is de voorziene overgangsperiode erg lang.Van de totale investeringen werd 53 miljoen geïnvesteerd in de grootschalige aanbieding van de slimme meter, die in de eerste helft van 2016 werd aangeboden aan 201.000 klanten. Eind 2020 wil Liander conform de wettelijke verplichting de slimme meter aan alle klanten hebben aangeboden. Een omvangrijke operatie, die nodig is omdat de energievoorziening snel en ingrijpend verandert. De slimme meter vormt een cruciale schakel in het toekomstige energiesysteem. In combinatie met onder andere apps van derden kunnen data uit de slimme meter klanten helpen de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld door inzicht te geven in het energiegebruik en in mogelijkheden voor energiebesparing.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.