Ads Top

Europese doelstellingen voor minder uitstoot door verkeer steeds verder uit zicht

Verkeer in Europa stoot nu meer broeikasgassen uit dan in de jaren negentig, we reizen ieder jaar meer kilometers in de auto, er worden meer auto's verkocht en ook het goederentransport neemt toe. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap. Terwijl de Europese Commissie wil dat de uitstoot van broeikasgassen door verkeer in 2050 met 60% vermindert.

"Iedereen weet dat we duurzamer en schoner moeten reizen om de klimaatdoelstellingen te behalen en onze gezondheid te beschermen. Toch tonen deze statistieken alleen maar meer vervuilend verkeer aan. Ook in Nederland: meer asfalt, harder rijden en meer auto's", zegt Anne Knol van Milieudefensie. "En dat terwijl de oplossingen, letterlijk, op straat liggen: meer fietsen en wandelen, duurzaam ov en elektrische (deel)auto's waar nodig."

De uitstoot van broeikasgassen door het verkeer lag in 2014 20% hoger dan in 1990, schrijft het milieuagentschap. Verkeer is verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgasuitstoot. Bijna de helft daarvan komt van personenauto's. Bovendien zorgt luchtvervuiling in Europa voor 400.000 doden per jaar en een veelvoud aan chronisch ernstig zieken.

Betere techniek en schonere auto's zijn volgens het agentschap onvoldoende om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te doorbreken, klimaatverandering te voorkomen en de lucht schoon te krijgen. Er moet onder andere geïnvesteerd worden in fietsen en de vervuiler moet eerlijk betalen voor de schade die door die vervuiling wordt aangericht, zo staat in het rapport. Het milieuagentschap stelt ook dat we niet bang moeten zijn de vraag te stellen of we al dat verkeer wel nodig hebben. "Een hele zinvolle vraag", reageert Anne Knol. "Bereikbaarheid, dat hebben we natuurlijk wel nodig. Maar daar zijn veel slimmere en gezondere manieren voor dan met alsmaar meer auto's door het land te rijden. Nederland moet inzetten op wandelen, fietsen, schoner vervoer en een groene leefbare ruimte. Dat is beter voor de gezondheid, het milieu, ons klimaat en de leefbaarheid."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.