Ads Top

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie Noord Brabant ter inzage

Van 25 juli tot 19 september 2016 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project Windenergie A16 ter inzage. Belangstellenden kunnen tot 19 september een zienswijze indienen. Begin september zijn er inloopavonden voor bewoners en andere betrokkenen.

De provincie onderzoekt samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert welke plekken in het gebied aan weerszijden van de A16 het meest geschikt zijn voor de plaatsing van dertig tot veertig windmolens.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in het onderzoek naar de milieueffecten van de windmolens op de leefomgeving. In de NRD worden 6 varianten met verschillende opstellingen van windmolens langs de A16 benoemd ((zie bijgevoegde kaartjes). Deze varianten worden tijdens het onderzoek voor het Milieu Effect Rapport (MER) onderzocht. De uitkomsten van dit rapport worden verwerkt in een Inpassingsplan. Dat plan bepaalt uiteindelijk waar de windmolens precies komen te staan. Als Provinciale Staten in de loop van 2017 het inpassingsplan, de vergunningen en eventuele ontheffingen hebben vastgesteld, is er nog een inspraakmogelijkheid.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanwege de vakantieperiode geen 6, maar 8 weken ter inzage, tot 19 september 2016. U kunt deze downloaden en/of tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
•het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
•de gemeentekantoren te Breda, Drimmelen, Moerdijk enZundert

Informatiebijeenkomsten Windenergie A16

Begin september worden bij windpark Hazeldonk informatiebijeenkomsten gehouden over deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De bijeenkomsten worden per gemeente georganiseerd, maar mocht u verhinderd zijn dan kunt u ook op een avond van een andere gemeente komen. De bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.30 uur:
•6 september (Drimmelen)
•7 september (Moerdijk)
•8 september (Breda en Zundert)

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.