Ads Top

AFM legt Millbond Wind Energy last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt op 20 april 2016 een last onder dwangsom te hebben opgelegd aan Millbond Wind Energy (Millbond). Millbond heeft mogelijk effecten aangeboden zonder een prospectus dat door de AFM is goedgekeurd. De AFM heeft Millbond in onderzoek en heeft in dat kader informatieverzoeken gedaan. Daaraan heeft deze partij echter niet voldaan.
           
Millbond bood het publiek de mogelijkheid om deel te nemen aan een 6% obligatielening van Millbond Wind Energy. Op de website www.millbond.nl stond onder meer vermeld:

De AFM heeft onder meer gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de modaliteiten van de aanbieding van Millbond en een lijst van alle Nederlandse houders van de obligaties. Ook wil de toezichthouder afschriften ontvangen van de standaardovereenkomsten die houders sluiten met Millbond in verband met de koop van de obligaties. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Millbond is wettelijk verplicht medewerking aan het onderzoek van de AFM te verlenen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Sinds 9 mei 2016 is Millbond daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000,- tot een maximum van €50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.