Ads Top

TenneT investeert 6 miljard in hoogspanningsnet

Elektriciteitsnetbeheerder TenneT verwacht de komende tien jaar in totaal 6 miljard euro te steken in uitbreiding en vervanging van het Nederlandse hoogspanningsnet. 

De investeringen in het Nederlandse net zijn gericht op een blijvend hoge zekerheid van levering van stroom èn de verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Circa twee miljard euro is toegewezen aan de ontwikkeling en bouw van een net op zee om 3.450 MW aan geplande windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kusten aan te kunnen sluiten op het landelijke net. Circa vier miljard euro wordt naar verwachting geïnvesteerd in het hoogspanningsnet op land. Zo'n 70% daarvan is nodig voor uitbreiding van het net, 20% voor vervanging van delen van de infrastructuur en 10% voor overige investeringen. De uitbreidingsinvesteringen zijn in lijn met eerdere verwachtingen, het volume van vervangingsinvesteringen is gegroeid.

Mede door de capaciteitsvergroting van internationale verbindingen over zee en op land krijgt Nederland een meer prominente positie in de Noordwest-Europese energiemarkt waar de ontwikkeling naar meer duurzame energie steeds duidelijker aanwezig is. Windenergie ( op zee en op land) in de ons omringende landen én in Nederland neemt een grote vlucht en gaat samen met zon-PV een steeds groter deel uitmaken van de totale elektriciteitsproductie. Hierdoor neemt de behoefte aan transportcapaciteit toe. TenneT's investeringen in grensoverschrijdende transportcapaciteit voorzien in die behoefte.

Met de aanleg van een nieuwe kabelverbinding met Denemarken (COBRA kabel), de nieuwe verbinding tussen Doetinchem (NL) en Wesel (D) én de uitbreiding van de bestaande verbinding tussen Meeden (NL) en Diele (D) groeit Nederland meer en meer uit tot de power-hub van Noordwest-Europa. Via de nieuwe en bestaande internationale verbindingen als de NorNed-kabel en de BritNed-kabel kunnen eventuele overschotten in duurzame energieproductie efficiënter in de regio Noordwest-Europa worden benut. Deze ontwikkelingen dragen ook bij aan een stabiele prijsvorming en hoge leveringszekerheid in Nederland van 99,9975 procent.

De capaciteit van de stroomsnelwegen tussen Nederland en de omringende landen ziet er de komende jaren naar verwachting als volgt uit:
  • België: 2.400 MW vanaf 2019 (op basis van onlangs geactualiseerde data);
  • Denemarken: 700 MW vanaf 2020 (COBRA kabel);
  • Duitsland: 2.450 MW in 2017en ca. 4.250 MW in 2020 (toename door:  door: Doetinchem-Wesel 380 kV, Meeden-Diele en Flow Based marktkoppeling);
  • Groot-Brittannië: 1.000 MW (BritNed kabel);
  • Noorwegen: 700 MW (NorNed kabel).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.