Ads Top

ACM dwingt energieaanbieders tot aanpassen online informatie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs vier energieaanbieders op de vingers getikt omdat zij potentiële klanten via hun website onduidelijk en misleidend informeerden over de prijs en verwachte kosten. ACM heeft N.V. Nuon Sales Nederland en Coöperatie Windunie U.A. een last onder dwangsom opgelegd die hen dwingt deze overtredingen te beëindigen en de regels rond informatievoorziening na te leven.

Al jaren klagen consumenten dat energieaanbieders hen niet goed informeren over hun aanbod.  Hierdoor kunnen zij voordeel mislopen of verkeerde keuzes maken. De wet zegt dat elk aanbod van energieaanbieders begrijpelijk, vergelijkbaar, duidelijk en volledig moet zijn. Om duidelijkheid te bieden wat dit concreet voor energieaanbieders betekent heeft  ACM als handreiking in november 2014 het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’ gepubliceerd. ACM heeft daarbij  aangekondigd actief te gaan handhaven bij blijvende tekortkomingen.

ACM heeft de afgelopen maanden de informatie van aanbieders op hun websites gecontroleerd en constateert dat bedrijven de regels nog steeds overtreden. ACM is daarom overgegaan tot handhaving waarbij de aanbieders met de zwaarste overtredingen als eerste zijn aangepakt.

Nuon vermeldde de hoogte van de netbeheerkosten niet op duidelijke en begrijpelijke wijze, gaf via een berekeningstool misleidende informatie over de te verwachten jaarkosten en informeerde consumenten niet op duidelijke en begrijpelijke wijze over de wettelijke bedenktijd.  Wederverkoper Windunie communiceerde niet transparant dat zij zelf geen leverancier is waardoor consumenten niet weten van welke leverancier zij energie afnemen. Daarnaast verstrekte het bedrijf op onduidelijke wijze en te laat in het proces essentiële informatie over de prijs en gaf het onjuiste en onduidelijke informatie over de wettelijke bedenktijd.

Door lasten onder dwangsom op te leggen dwingt ACM Nuon en Windunie blijvend de overtredingen te beëindigen. Nuon en Windunie hebben hun websites inmiddels aangepast waardoor zij geen dwangsom hoeven te verbeuren. De last onder dwangsom voor Nuon kon oplopen tot maximaal 125.000 euro en die voor Windunie tot maximaal 50.000 euro.

ACM heeft  de twee andere energieaanbieders die zijn aangesproken op vergelijkbare overtredingen geen last onder dwangsom hoeven opleggen omdat zij hun website hebben aangepast voordat de last definitief was.

ACM blijft de informatie op de websites van aanbieders nauwgezet volgen. Daarnaast gaat ACM kijken hoe het staat met de informatie die in de overeenkomsten staat die consumenten ontvangen nadat ze een aanbod hebben aanvaard en de informatieverstrekking via telemarketing en verkoop aan de deur/op straat.  Ook controleert ACM of leveranciers de verplichting uit hun nieuwe gedragscode nakomen dat zij de consument altijd een aanbod op maat doen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.