Ads Top

Provincie: Alliander moet salarisregels naleven

Alliander moet goed worden bestuurd en de wettelijke salarisregelingen moeten worden nageleefd. Dit zegt gedeputeerde Jan Markink in reactie op het artikel in het AD over de hoogte van de salarissen van de bestuurders van het netwerkbedrijf.

Als aandeelhouder van Alliander NV heeft de provincie specifieke aandacht voor de beloning van de bestuurders. Met de andere aandeelhouders ziet de provincie er op toe dat de wettelijke salarisnormen worden toegepast. Minister Plasterk laat de toepassing van de salarisregelingen door Alliander nader onderzoeken.

Provincie Gelderland heeft met spoed een bijeenkomst van groot aandeelhouders aangevraagd om de bezoldiging van de bestuurders te bespreken.

Alliander NV wordt ook door provincie Fryslân kritisch bevraagd over de bezoldiging van twee topbestuurders bij Liander. Gedeputeerde van Financiën Sander de Rouwe wil precies weten waarom het bedrijf twee bestuurders erg fors betaalt.

Samen met provincie Gelderland roept provincie Fryslân een grootaandeelhoudersoverleg bijeen, waarin de relevante feiten en de zienswijze van de vennootschap besproken worden.

Energienetbeheerder Alliander NV betaalt zijn topbestuurders boven de zogenaamde Balkenende-norm. Dit toont het jaarverslag over 2014, wat landelijk voor commotie zorgt. Provincie Fryslân (12,6%) behoort samen met de provincies Gelderland (44,7%) en Noord-Holland (9,1%) en de gemeente Amsterdam (9,1%) tot de individuele grootaandeelhouders van Alliander NV.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.