Ads Top

Enexis: Goede resultaten bij tariefdaling

De omzet van netbeheerder Enexis is gedaald naar 673,1 miljoen euro. De toezichthouder ACM heeft de toegestane omzet verlaagd, waardoor Enexis de tarieven met gemiddeld 3,8% moest bijstellen Hiernaast zijn de kosten gestegen, met name door een periodieke cao-loonstijging  en hogere kosten voor verbeterprojecten waarvan de baten in de komende jaren worden gerealiseerd. De nettowinst daalde hierdoor tot 114,8 miljoen euro.

Het onderwerp veiligheid heeft prioriteit bij Enexis. Het doel is om in 2017 het aantal ongevallen met verzuim te halveren, ten opzichte van 2013. Met een ongevallenindex van 0,36 in het eerste halfjaar van 2015 (eerste halfjaar 2014: 0,74) zet Enexis een eerste stap richting de realisatie van dit doel.

Enexis investeert naar eigen zeggen fors in de energienetten en de uitrol van slimme meters. De transitie naar een meer duurzaam en decentraal energiesysteem lijkt aan snelheid te winnen. In het verzorgingsgebied is het aantal klanten dat energie teruglevert aan het elektriciteitsnet in de eerste helft van 2015 toegenomen met 25 procent naar een totaal van circa 100.000. Deze klanten kennen samen een totaal geïnstalleerd vermogen van bijna 500 MW. Enexis past haar net aan op deze decentralisatie van de energievoorziening, bijvoorbeeld door het bijstellen van transformatorstations.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.