Ads Top

Kamp wil meer aardgas uit Noordzee

Onder de Noordzee is tientallen kilometers uit de kust nog veel veilig winbaar gas aanwezig dat goed gebruikt kan worden in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Wel wordt het lastiger om dit gas te winnen, zeker nu de bestaande infrastructuur voor gaswinning op zee dreigt te verdwijnen. Uit oogpunt van energiezekerheid en - onafhankelijkheid onderzoekt het kabinet samen met de betrokkenen bedrijven hoe het Noordzee-gas ook de komende jaren optimaal benut benut kan worden.

Dit liet minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag weten tijdens een werkbezoek aan een aantal energieprojecten op de Noordzee.

Met de aanleg van nieuwe grootschalige windparken en de nog bestaande gasvoorraden blijft de Noordzee een belangrijke energiebron voor Nederland. Kamp: "Windparken op zee zullen over acht jaar elektriciteit leveren aan ruim 5 miljoen huishoudens. Maar in de geleidelijke transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in het jaar 2050 zijn fossiele brandstoffen zoals gas de komende jaren onverminderd van cruciale betekenis voor de Nederlandse samenleving. Het nog winbare Noordzee-gas kan helpen de importafhankelijkheid te beperken.”

Sinds 1970 wordt er in Nederland op een veilige manier al veel gas op de Noordzee gewonnen. De gasbaten uit de kleine velden zijn voor 2015 in totaal begroot op 1,26 miljard euro. Ruim twee derde van het gas uit kleine velden is afkomstig uit de kleine velden onder zee.
Er is volgens TNO nog een potentieel van 118 miljard kubieke meter winbaar gas aanwezig in de 268 al bekende gasvelden onder de Noordzee. Daarnaast is er mogelijk nog 165 miljard kubieke meter winbaar gas aanwezig in nog onontdekte gasvelden.

Een groot deel van de 148 velden waar nu gas wordt gewonnen raakt in de komende jaren uitgeput. Dat betekent dat de bijbehorende infrastructuur ook dreigt te verdwijnen, terwijl deze infrastructuur nodig is voor rendabele winning uit de andere kleine velden. Economische Zaken onderzoekt daarom samen met de betrokken bedrijven of de huidige twee stimulerende maatregelen voor de gaswinning op zee voldoende werken dan wel nieuwe maatregelen nodig zijn.

In september 2010 zijn twee maatregelen genomen om investeringen in gaswinning op de Noordzee te bevorderen. Bedrijven kunnen een aanvraag doen voor een investeringsaftrek van 25% voor investeringen in opsporing en winning van gas op de Noordzee. Hierbij moet een bedrijf wel kunnen aantonen dat winning van deze gasvelden zonder deze investeringsaftrek economisch niet haalbaar is. Om ervoor te zorgen dat vergunningen daadwerkelijk worden benut, hebben bedrijven en Economische Zaken afgesproken dat bedrijven binnen twee jaar moeten starten met de winning. Als dat niet het geval is, wordt de vergunning beschikbaar gesteld voor andere geïnteresseerden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.