Ads Top

Sanering bodem voormalige gasfabriek kan beginnen

De bodem onder de voormalige gasfabriek in de Gasstraat te Venray wordt waarschijnlijk nog dit jaar gesaneerd. Dat gebeurt met een subsidie van de Provincie Limburg. Gedeputeerde Staten hebben vorige week ingestemd met een bijdrage van € 211.000,-. De sanering maakt de weg vrij voor woningbouw op het perceel.

Voor de sanering wordt de asfaltlaag verwijderd en de grond afgegraven. Een deel van de grond is zwaar vervuild en wordt afgevoerd. De overige, licht vervuilde grond, wordt dieper in het terrein opnieuw verwerkt. Het terrein wordt vervolgens afgedekt met een meter dikke laag schone grond.  Daarna is het terrein veilig voor alle doeleinden te gebruiken.

Bij de sanering zijn naast de gemeente en de familie De la Roy een tweede grondeigenaar en energienetbeheerder Enexis betrokken. De sanering wordt uitgevoerd door Bodemcentrum Nederland. Deze stichting is opgericht door het bedrijfsleven om bedrijven te helpen bij het saneren van bedrijfsterreinen.

Op het perceel aan de Gasstraat 6-8 in Venray was van 1918 tot 1949 het gemeentelijk gasbedrijf gevestigd, in de volksmond bekend als de gasfabriek. Door de activiteiten van de fabriek is de bodem ter plaatse vervuild. Sinds de jaren zeventig was isolatiebedrijf De la Roy op het terrein gevestigd. Na het vertrek van het bedrijf uit Venray liggen de woning en de bedrijfsloodsen leeg. De loodsen zijn deels gesloopt. De familie De la Roy heeft plannen voor woningbouw, maar de kosten van de verplichte bodemsanering vormden jarenlang een sta-in-de-weg.

De bodemsanering vindt waarschijnlijk in het najaar plaats. Het werk duurt drie tot vier weken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.