Ads Top

Geluid van windturbines nader bekeken

Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit blijkt uit het bericht “Geluid van windturbines” van het Kennisplatform Windenergie dat vandaag aan de tweede kamer is aangeboden. Het kennisbericht zet op een rij wat bekend is over geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden.

De geluidsnorm voor windturbines verschilt tussen diverse landen. In Nederland is deze tot stand gekomen op basis van een afweging tussen het te verwachten percentage mensen dat last heeft van het geluid en de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken. Naar verwachting zal 8% tot 9% van de omwonenden ernstige hinder ondervinden als het geluidniveau op de norm ligt. Hierbij spelen ook andere factoren zoals het overige geluid in de omgeving, de mening over windenergie en, het al dan niet hebben van uitzicht op de windturbine een rol.

Het is bekend dat er mensen zijn die hun gezondheidsklachten toeschrijven aan windturbines in hun omgeving. Uit onderzoek bij andere geluidbronnen, blijkt dat chronische hinder of het gevoel dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden. Het is duidelijk dat het geluid van windturbines eerder als hinderlijk wordt ervaren dan geluid van verkeer of industrie. Het kan niet worden uitgesloten dat het geluid van windturbines tot slaapverstoring leidt. Andere gezondheidseffecten zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk of het windturbinesyndroom zijn nog niet wetenschappelijk aangetoond. Het is overigens niet uitgesloten dat een (klein) aantal omwonenden klachten heeft die in de onderzoeksresultaten niet naar voren komen.

Het doel van het Kennisplatform is het organiseren en faciliteren van een open en veilige dialoog tussen alle belanghebbenden bij de realisatie van windenergie. Daarnaast is het doel om de kennis en ervaringen van alle belanghebbenden bij elkaar te brengen en te duiden, om tot een breed gedragen kennisbericht te komen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.