Ads Top

Ruime meerderheid Nederlanders wil dat kabinet snel meer doet voor het klimaat

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (61 procent) wil dat het kabinet snel meer maatregelen neemt om klimaatverandering aan te pakken en zo opwarming van de aarde te helpen voorkomen. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Greenpeace en Milieudefensie. Daarnaast steunen ze de oproep van milieuorganisaties aan het kabinet om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter in de ‘klimaatzaak’ en niet in hoger beroep te gaan.

Van de ondervraagden die aangeven op de PvdA te zullen stemmen vindt maar liefst 83 procent dat het kabinet snel meer maatregelen moet nemen. Bij de ondervraagden die aangeven VVD te zullen stemmen ligt dit percentage in eerste instantie op 42 procent. Na het geven van extra informatie over de kosten van klimaatverandering en de baten van investeren in duurzame energie, vindt 58 procent van de VVD’ers dat het kabinet snel meer maatregelen moet nemen. Ook de aanhang van andere politieke partijen is in meerderheid van mening dat het kabinet meer moet doen.

In de steekproef is ook gevraagd wat mensen zelf zouden kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Hieruit blijkt dat veel mensen al actie ondernemen, of daar toe bereid zijn. Tachtig procent van de ondervraagden geeft aan zijn of haar woning al geïsoleerd te hebben of daartoe bereid te zijn. Driekwart is al overgestapt op groene stroom of daar toe bereid. 58 procent heeft inmiddels zelf zonnepanelen aangeschaft of is daar toe bereid.

Aanleiding voor het onderzoek is de klimaatzaak van milieuorganisatie Urgenda tegen de Nederlandse Staat. In juni oordeelde de rechter in deze rechtszaak dat Nederland veel meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Het kabinet voldoet niet aan de zorgplicht jegens zijn burgers én niet aan de internationale afspraken. Volgens ook door Nederland aanvaarde wetenschappelijke inzichten moet onze CO2-uitstoot in 2020 25 tot 40 procent lager zijn dan in 1990. Met het huidige beleid wordt deze noodzakelijke verlaging niet gehaald. Het kabinet neemt naar verwachting op korte termijn een besluit over de rechtszaak. Vervolgens zal in september de Tweede Kamer in september over dit besluit debatteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.