Ads Top

Steeds meer woningen en bedrijven op weg naar 95% minder CO2-uitstoot

Het wordt steeds belangrijker om bestaande warmte te benutten. Want zoals minister Kamp in april dit jaar de kamer informeerde, moeten we flink inzetten op energiebesparing, CO2-reductie en versneld minder afhankelijk zijn van gaswinning. Met het toekennen van de aangevraagde SDE+ subsidie voor de bio-energiecentrale kan het warmtenet van HVC fors worden uitgebreid in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Resultaat: veel energiebesparing en tot wel 95% verlaging van de CO2-uitstoot.

Zeer recent werd duidelijk dat HVC de aangevraagde financiële steun van de overheid krijgt. Deze subsidie is nodig om het warmtenet regio Alkmaar richting Heerhugowaard en Broek op Langedijk uit te kunnen breiden en de bio-energiecentrale in Alkmaar op het warmtenet aan te sluiten. Een dergelijk warmtenet vergt een hoge investering. Het definitieve besluit over de uitbreiding van het warmtenet wordt eind 2015 genomen door de aandeelhouders van HVC.

HVC schreef een haalbaarheidsstudie waaruit bleek dat het project haalbaar is met de subsidie vanuit de SDE+-regeling. In de bio-energiecentrale wordt uitsluitend afvalhout verbrand. Het is hout dat niet meer kan worden hergebruikt. In de huidige situatie wordt het warmtenet gevoed vanuit de afvalenergiecentrale. Door de bio-energiecentrale aan te sluiten op het warmtenet regio Alkmaar, wordt het warmtenet gevoed met groene energie. Ten opzichte van een eigen cv-ketel heeft ieder huishouden dat is aangesloten op het warmtenet dan tot 95% minder CO2-uitstoot omdat er geen gas wordt gebruikt en dat is goed voor ons milieu.

In Heerhugowaard en Broek op Langedijk liggen op dit moment zelfstandige warmtenetten van HVC, nu nog aangesloten op aardgas gestookte installaties. Dit zijn installaties die elektriciteit en warmte opwekken, zogenaamde warmte-krachtkoppelinginstallaties (wkk’s). Door deze netten met totaal meer dan 3000 woningen aan het warmtenet te verbinden, worden ze nog duurzamer. De route waarlangs de uitbreiding is gepland gaat via de Oudorperpolder, onder het spoor door richting de nieuwbouw van Vroonermeer-Noord. Vanaf hier kan het warmtenet nog voor 2018 worden doorgetrokken naar de bestaande netten in Broek op Langedijk en Heerhugowaard en kan het van daaruit vervolgens worden verlengd tot in het Altongebied. Dit doet HVC samen met gemeenten, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de glastuinbouwondernemers van Alton.

Bij het verbranden van afvalhout komt veel energie vrij. Hier maakt HVC eerst zoveel mogelijk elektriciteit van. De warmte die dan nog overblijft kan worden gebruikt voor de voeding van het warmtenet. Woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het warmtenet hebben geen cv-ketel en dus geen gas meer nodig. Dat levert een flinke CO2-besparing op, in lijn met de plannen van minister Kamp op industriële warmte meer te benutten. Het warmtenet wordt aangelegd met medewerking van de gemeente Alkmaar en woningcorporaties Woonwaard, van Alckmaer en Kennemer Wonen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.