Ads Top

Een derde consumenten geeft voorkeur aan woning met zonnepanelen

Consumenten schatten de waarde van een woning met zonnepanelen bijna € 5.500 hoger in dan dezelfde woning zonder. Daarnaast geniet een woning met zonnepanelen de voorkeur van ruim een derde van de consumenten bij een eventuele verhuizing. Dit blijkt uit de USP Energie Monitor, een ieder kwartaal terugkerend consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy.

Ruim een derde van de consumenten (35 procent) geeft aan bij een verhuizing voorkeur te geven aan een woning met zonnepanelen. Slechts 4 procent van de consumenten geeft expliciet aan een woning zonder zonnepanelen te willen. Leeftijd blijkt in geringe mate een rol te spelen bij het hebben van een voorkeur. Wel blijken jonge(re) consumenten een meer uitgesproken voorkeur te hebben, waarbij het aandeel dat geen voorkeur heeft voor zonne-energie iets groter is.

Het inkomen in acht nemend, blijkt dat de hoogste inkomens vaker aangeven een voorkeur te hebben voor een woning met zonnepanelen. Dit lijkt een open deur, maar tegelijkertijd geven midden- en lagere inkomensgroepen niet expliciet aan géén voorkeur te hebben voor zonnepanelen; bij deze groepen zit dus meer twijfel.

Zonnepanelen hebben een positieve invloed op de gepercipieerde waarde van een woning. Consumenten schatten de waarde van een woning met zonnepanelen gemiddeld € 5.467,- hoger in dan dezelfde woning zonder zonnepanelen. Dit is overigens lager dan de inschatting die begin 2014 werd gemaakt. Destijds schatten consumenten de waarde van dezelfde woning met zonnepanelen € 7.000,- hoger in.

Voor consumenten die actief overwegen zonnepanelen te (laten) plaatsen betekent een hogere woningwaarde een extra stimulans bij de berekening van de terugverdientijd. Aan de andere kant kan het voor consumenten die van plan zijn een woning te kopen een barrière vormen wanneer de prijs van een woning met zonnepanelen hoger ligt, of in ieder geval hoger wordt ingeschat. Het is daarom belangrijk deze groep duidelijk te informeren over de terugverdientijd bij de aankoop van een ‘duurdere’ woning met zonnepanelen. We hebben in ieder geval gezien dat de intentie om voor zonnepanelen te kiezen aanwezig is bij een derde van de consumenten.

De terugverdientijd van zonnepanelen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals type woning, energieverbruik of huishoudsamenstelling en natuurlijk de kosten die gemaakt moeten worden voor het aanschaffen en installeren van de zonnepanelen. De terugverdientijd kan daarom variëren; feit is echter wel dat door grotere productie en technische ontwikkelingen zonnepanelen steeds goedkoper worden en de terugverdientijd wordt daarmee ook korter. In 2008 was de terugverdientijd voor zonnepanelen 10 tot 15 jaar, tegenwoordig is een terugverdientijd tussen de 6 en 8 jaar al mogelijk.

Voor dit onderzoek zijn in 2015 tot nu toe in totaal 600 enquêtes afgenomen onder Nederlandse huishoudens (consumenten van 18 jaar en ouder die zelfstandig wonen). De vraag naar de waardering van de woning met en zonder zonnepanelen is enkel in het tweede kwartaal van 2015 gesteld (300 enquêtes).

De energiemarkt is volop in beweging en in de komende jaren zullen grote veranderingen doorzetten. In veel van deze veranderingen speelt de houding en het gedrag van de consument een belangrijke rol. USP Marketing Consultancy biedt de sector met de USP Energie Monitor daarom elk kwartaal inzicht in die consument. De USP energiemonitor kunt u kosteloos downloaden via onze website.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.